top of page

Styrketräning

Uppdaterat: 29 maj 2018


Den här övningen är en individuell övning, en styrketräning för den egna personliga utvecklingen. Ett sätt att lära känna sig själv! Är ni en grupp och vill ha varandras stöd kan ni göra övningen individuellt och därefter samlas och berätta för varandra vad ni kommit fram till.


Sprid ut styrkekort på ett bord. Har du inga styrkekort finns en lista med styrkor här.


  1. Vilka styrkor skulle du beskriva att du har?

  2. Vilka styrkor tror du att andra skulle beskriva att du har?

  3. Vill du bli tydligare med att visa dina styrkor inför andra?

  4. Vilken styrka är starkast hos dig idag?

  5. Finns det någon styrka som du vill tona ner?

  6. Vilken styrka är du mest stolt över?

  7. Sortera styrkorna i tre grupper: De styrkor som du redan använder på ett bra sätt. De styrkor som du skulle vilja ha mer av. De styrkor som du vill tona ner, börja använda mer balanserat.

  8. Gör en plan på hur du ska gå tillväga. Om du vill kan du använda dig av rubrikerna: Vad ska jag fortsätta med? Vad ska jag börja med? Vad ska jag sluta med?

  9. En framgångsfaktor för att nå sina mål inom personlig utveckling och beteendeförändringar är att involvera någon annan. Kanske vill du be en vän, din chef eller en kollega om hjälp?


Comments


bottom of page