top of page

Ta utrymmet i rummet - samarbetsövning

Uppdaterat: 25 maj 2018

Den här övningen tränar koncentration, lyhördhet och samarbete på ett lekfullt sätt. Gruppen ska inte vara för stor.1. Gruppen går runt i rummet oplanerat och utan bestämt mål. Gruppledaren säger stopp och ber deltagarna observera att alla tar ett litet utrymme runt sig i rummet.


2. Gruppen går runt och en av deltagarna som känner för det, stannar. Hela gruppen skall nu stanna. När en annan deltagare tycker det är dags att gå igen går hela gruppen. Gruppledaren ber deltagarna vara observanta på samspelet i gruppen, så att gruppen blir som en helhet.


3. Nu är det en person som skall börja gå. När gruppen stannat och det är dags att börja gå igen är det två personer som skall starta, men inte fler, därefter tre personer och så vidare. Detta kräver att man är mycket samspelta och koncentrerade i gruppen. När det blir fler än det skulle vara börjar man om från början.

Comments


bottom of page