top of page

Tala i en ljuslågas sken - tändsticksutvärdering

Uppdaterat: 29 maj 2018


Som avslutning på en aktivitet kan du gå laget runt och låta alla deltagare säga något om hur de upplevt dagen/mötet. Ett problem som ofta uppstår då är att en del deltagare passar på att prata mycket mer än vad ni egentligen har tid till! Ett annorlunda sätt att fördela tiden vid en "laget runt" är att använda tändstickor.Gör så här: Deltagarna står upp i en ring. Se till att det är en ring, så ingen står skymd lite bakom eller framför någon annan. Alla ska synas och se. Ledaren tar fram en tändsticksask och förklarar:


"Alla ska få säga några ord om dagen/kursen/workshopen. Medan du pratar så håller du i en tändsticka som du tänt. Så länge din tändsticka brinner, så länge får du prata!"


Ledaren lämnar sedan över tändsticksasken till den första personen.


Denna metod gör att alla fokuserar, det blir en skön stämning, nästan lite högtidlig. Det blir lite roligt - för några tändstickor kommer ju att slockna innan personen pratat färdigt....


Som sista person får du som ledare prata - och kan passa på att avrunda på ett bra sätt.


Comments


bottom of page