top of page

"Tell me a story"

Uppdaterat: 1 juni 2018


Det här är en metod som har många användningsområden.

Den kan användas för att bearbeta en upplevelse, ge nya infallsvinklar och vidga förståelsen av en händelse.

Den kan användas i syfte att öka inlärningen i ett ämne då den ger deltagarna möjlighet att repetera, reflektera och förstärka det egna lärandet.

Den kan också användas som träning i kommunikation och samtal - deltagarna tränar både uppfattningsförmåga och koncentrationsförmåga.


Gör så här:

1. Dela in deltagarna i par, där en får rollen att vara A och den andra får rollen att vara B.

2. Ge följande instruktion:

• A har till uppgift att beskriva en vald händelse för B. Beskrivningen ska vara så levande och detaljrik som möjligt. • B har till uppgift att hjälpa A att beskriva händelsen. B får ta hjälp av frågorna:

Vad hände? Vad såg du? Vad hörde du? Vad upplevde du? 3. Tala om vilken händelse som ska beskrivas. Till exempel ett pass i en utbildning, ett studiebesök, ett kundmöte/säljmöte/klientmöte, "mitt första jobb" - beroende på vilket mål och syfte ni har med övningen. 4. Bryt efter ca 5 min och byt roller.


Tips:

Metoden kan även användas som presentationsövning. Ibland kan det vara bra att starta med en sådan omgång för att värma upp och göra deltagarna bekanta med formen.

Ämnet kan då vara ”hur de tog sig till jobbet/kursen idag”. Gör som ovan men lägg till ett sista steg då de får presentera varandra laget runt.

Comments


bottom of page