Test för personlig stil - med inspiration från IDI Interpersonal Dynamics Inventory

Det här testet kan användas som ett självskattningstest med vilket du kan reflektera över din personliga stil och vilka dina styrkor och svagheter är.  Testet gör inte anspråk på att vara den enda sanningen utan hjälper oss att reflektera och kanske ge och få återkoppling på våra beteenden. 


Variant på användande: Innan man gör en skattning och räknar ut var man befinner sig på skalorna, kan man få gissa sitt resultat. Man gissar en position i taget. Först - var på skalan "Informell  - Formell" befinner man sig? Sen - var på skalan "Hänger med - Dominerar" befinner man sig? Man kan då rita upp figuren med de två axlarna på exempelvis en whiteboard, och låta alla göra sina gissningar - ett kryss ritas in för varje person, med namnet bredvid. Den här varianten kan ge insikt i självbild kontra hur andra uppfattar mig.


Skattningsformulär

Ringa in en av siffrorna för att visa hur du ser på dig själv.Rättningsmall

Fyll i dina värden från skattningsformuläret.


Observera att ordningen är ändrad!
Uträkning av placering på skalan

För att lokalisera dig på skalan "Dominant/Hänger med", ta:


Summa A + 45 - Summa B=_____Dela resultatet med 20=________


Placera sedan ett X på följande skala enligt resultatet ovan:


Hänger med 4_______________3_________________2________________1 Dominant


För att lokalisera dig på skalan "Formell/Informell", ta:


Summa C + 30 - Summa D=______Dela resultatet med 14=_________


Placera sedan ett X på följande skala enligt resultatet ovan:


Formell 1_______________2_________________3________________4 Informell


Observera att skalorna går åt olika håll!


 


Placering på skalan

För nu över din resultat till nedanstående figur:
De olika stilarna

RELATOR (stödjande): En person som upplevs som informell och hänger med kallas ofta för "stödjande" eller "samarbetaren". Effektiva människor med denna stil beskrivs ofta som mycket stödjande, lojala, pålitliga, engagerade, avspända, vänliga och omtänksamma - de är alltid på plats när de behövs. Människor med denna stil är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med andra.

En effektiv RELATOR: Personlig, försiktig, lojal, pålitlig, öppen, villig, trevlig, spontan, informell, vänlig, varm, omtänksam, noggrann, lugn, avspänd, hänsynstagande.

En ineffektiv RELATOR: Subjektiv, uppskjutare, överbeskyddande, osäker, feg, sentimental, beroende, överkänslig, långsam efterhängsen, obeslutsam, undergiven, mjuk, hämmad, maktlös, osjälvständig.

En symbol för denna profil: St Bernardshund


PROCESSOR (Analyserande): En person som upplevs som formell och hänger med kallas för "analyserande" eller "logikern". Effektiva människor med denna stil beskrivs ofta som mycket eftertänksamma, objektiva, konsekventa, stadiga och logiska - inget tappas bort. Människor med denna stil är bra på att strukturera och analysera.

En effektiv PROCESSOR: Analytisk, tålig, betänksam, grundlig, objektiv, flitig, specifik, rationell, konsekvent, exakt, logisk, systematisk, stadig, metodisk, tänkare, ihärdig.

En ineffektiv PROCESSOR: Obeslutsam, inskränkt, långsam, överkritisk, tråkig, regelbunden, enkelspårig, odynamisk, kall, traditionell, överseriös, oberörd, invecklad, överteknisk.

En symbol för denna profil: Uggla


PRODUCER (styrande): En person som upplevs som formell och dominant kallas för "styrande" eller "producerande". Effektiva människor med denna stil beskrivs ofta som mycket resultatinriktade, starka, självsäkra, praktiska, organiserade och beslutsamma - de går rakt på problemet. Människor med denna stil är bra på att driva framåt mot bestämda mål.

En effektiv PRODUCER: Objektiv, självsäker, praktisk, beslutsam, rak, bestämd, konkurrerande, resultatinriktad, målinriktad, organiserad. krävande, stadig, oberoende, stark, drivande.

En ineffektiv PRODUCER: Förmäten, tvär, hård, arrogant. tvärsäker, egoistisk, aggressiv, kall, otålig, streber, misstänksam, högdragen, okänslig, påstridig enstöring, dominerande.

En symbol för denna profil: Noshörning


MOTIVATOR (initiativrik): En person som upplevs som informell och dominant kallas för "initiativrik" eller "entusiasten". Effektiva människor med denna stil beskrivs ofta som mycket spännande, snabba, inspirerande, engagerade, entusiastiska, skapande och roliga - de hittar alltid på något nytt. Människor med denna stil är bra på att dra andra med på nya spår.

En effektiv MOTIVATOR: Självständig, nyskapande, snabb, sällskaplig, spännande, idealistisk, fantasirik, entusiastisk, humoristisk, underhållande, intuitiv, frispråkig, öppen, accepterande, rolig.

En effektiv MOTIVATOR: Orealistisk, manipulativ, drömmare, diffus, tvärsäker, opraktisk, flyktig, lättretlig, överdrivande, påstridig, stressad, förvirrande, förhastad, skrytsam, virrig, överdramatisk.

En symbol för denna profil: Krokodil


Ett interaktivt test på nätet hittar du här.


Den stil man har och om man kan anpassa den till människors behov och till olika situationers behov påverkar samarbetsförmågan, den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, etc. Till viss del är detta en förmåga som man kan träna upp. En god start är att bli medveten om sin personliga stil.

Webbutikens allmänna villkor och betalningsmetoder

© 2023 by Metodbanken. Design by Webular.

  • Facebook - Grå Circle
  • Twitter - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
0