top of page

Värderingstips

Uppdaterat: 11 juni 2018

Tipspromenad är ju en välkänd aktivitet som kan användas på många sätt både utomhus och inomhus. Det vanligaste är väl att frågorna är i form av kunskapsfrågor, men de skulle också kunna vara värderingspåståenden som inte har några rätt eller fel.


Om du använder dig av värderingspåståenden blir svarsalternativen ja, nej eller kanske. Du vill ha tankar, funderingar och reflektion.


Efter genomförd promenad kan deltagarna sätta sig två och två eller i mindre grupper (beroende på hur många ni är) och samtala om de alternativ de valt. Eventuellt kan uppdraget vara att komma överens om en gemensam tipsrad.

Efter att deltagarna reflekterat tillsammans i mindre konstellationer kan ni avsluta med en redovisning/reflektion i storgrupp. Låt grupperna dela med sig av tankar och åsikter. Om du har med frågor som är faktabaserade lämnar du förstås ut rätt svar efter att deltagarna diskuterat de olika alternativen.


Inspiration till att skriva värderingspåståenden hittar du här, här, här och här.


Comments


bottom of page