top of page

Vem ska räddas?

Uppdaterat: 24 maj 2018

Detta är en värderingsövning där deltagarna förutsättningslöst ska fundera kring vem som ska räddas först vid ett olyckstillfälle. Syftet är att få dem att börja fundera kring den egna människosynen och huruvida alla människor värderas lika.Gör så här:

Be deltagarna att individuellt fundera kring:

Du kommer först till en olycksplats. Två personer är skadade. Du kan bara rädda en. Vem ska räddas? Gör en lista på de kriterier du använder för valet (till exempel den yngre framför den äldre).


Dela in den större gruppen i mindre grupper. Diskutera i gruppen och försök att enas.


Låt varje grupp berätta om sina kriterier. Går det att hitta en gemensam värdering för hela storgruppen? Diskutera sedan om denna värdering överensstämmer med samhällets värdering.

- Har människor olika värde i vårt samhälle?

- Vilka värderas högst respektive lägst?

- Vad kan vi göra för att bidra till att alla människors lika värde respekteras?


Variant:

Låt halva storgruppen fundera helt förutsättningslöst och den andra halvan utifrån perspektivet att de är läkare som kommer till olycksplatsen.


Fler varianter:

- Det finns 20 portioner mat och ni är 25.

- Det finns pengar till 20 läroböcker, ni är 25.

- Någon av deltagarna är mer behövande - på bekostnad av hela storgruppen.


Summera

Den första artikeln i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är lika i värde. Det handlar om vår grundläggande människosyn. Genom historien finns många exempel på grupper av människor som har satt sig över andra med fruktansvärda konsekvenser (t.ex. slaveri). Vi måste alla hjälpas åt att värna om allas lika värde och försöka att behandla alla människor lika oavsett kön, ålder, nationalitet etc.


Gå vidare

- Historiska exempel på att människan inte är lika i värde (gamla lagar, de fyra stånden)

- Leta i dagstidningar efter exempel på kränkningar av rättigheten "lika värde".


Beskrivning hämtad från Amnesty

Comments


bottom of page