top of page

Vems styrka är det här?

Uppdaterat: 1 juni 2018


Något de flesta grupper behöver förbättra eller öka är den positiva feedbacken till varandra. Det kan ni träna i en övning med Styrkekort.

Du blir bra på det du tränar!

Den här övningen tränar också gruppen i att komma överens, att samarbeta.


Övningen funkar bäst för grupper om 3-7 personer, så är ni fler än så, dela in er i flera mindre grupper.

Varje grupp behöver en kortlek var.


Gör så här: Sitt runt ett bord, lägg korten i en hög mitt på bordet med baksidan upp. Gå laget runt, en i taget tar det översta kortet och läser högt vad det står på det, ställer sedan frågan: Vem passar detta in på? Vems styrka är det här? Alla runt bordet får hjälpas åt att identifiera en i gruppen som besitter denna styrka. Uppdraget är att ge kortet till någon i gruppen, med en motivering.


När första kortet är utdelat är det nästa persons tur att ta det översta kortet i högen och läsa om styrkan, och ni funderar tillsammans vem som ska få detta kort som feedback. Fortsätt tills alla kort är slut.


Innan ni börjar är det klokt att gå igenom syftet med övningen samt komma överens om några spelregler.

  • Syftet är att lära känna varandra och varandras styrkor mer. Att öva sig i att leta efter styrkor hos varandra, att formulera och motivera positiv feedback. Att alla ska få bli sedda och bli bekräftade i sina styrkor.

  • Alla ska få minst ett kort var, och det är allas ansvar att det blir så. Ni måste inte alltid ge ett kort till den i gruppen som visar den specifika styrkan mest, utan kan också ge kortet och feedbacken till någon som till exempel ”på mötet igår visade du denna styrkan”. Om en kollega till exempel börjat visa en specifik styrka och ni vill se mer av den.

  • Ni talar enbart positivt om styrkorna, hur de bidrar till arbetsgruppen. Men det är också ok att säga att man vill se mer av en styrka.

  • Som vanligt, den som tar emot feedbacken säger bara ”Tack!”, och all feedback ska ges med motivation. Med det menas bland annat att det inte räcker att säga: ”Du får det här kortet och jag tror att alla förstår varför…” Om någon säger så ber du den personen att motivera och komma med ett exempel.

Glöm inte bort att reflektera tillsammans efter övningen: Var det någon som blev överraskad av feedback hen fick? Har ni fått syn på något nytt hos varandra? Var det lätt? Var det svårt? Behöver ni träna mer? Behöver ni kanske lära känna varandra mer för att kunna se fler styrkor? Hur kan ni i så fall göra det? På vilket sätt kan ni dra nytta av att ni har olika styrkor?


Tips: Skriv upp/fota av de styrkekort ni fått som feedback!

Comentários


bottom of page