top of page

Ytterlighetstänkande - brainstormingteknik

Uppdaterat: 29 maj 2018

Ytterlighetstänkande är en variant av brainstorming som går ut på att hitta nya infallsvinklar till problemet genom att identifiera dess ytterligheter. Den fungerar som så att du ställer dig frågan "hur skulle lösningen se ut/fungera om vi gör".... följt av en ytterlighet. På så sätt kan det dyka upp idéer som inte skulle komma fram i vanliga fall.


Gör så här:

Bestäm och formulera problemet.

Sök sedan idéer med olika ytterligheter:


enklaste lösningen på problemet <---> mest komplicerade lösningen


billigaste <---> dyraste


vackraste <---> fulaste


vildaste <---> vanligaste


trendigaste <---> mest klassiska


största <---> minstaComments


bottom of page