top of page

Tjänster

Teambuilding

Alla som jobbar tillsammans har nytta av att med jämna mellanrum utveckla samarbetet och samhörigheten. Gruppens behov och ert specifika syfte med teambuildingen ska styra upplägget och val av metod och övningar. 
För att teambuildingen ska vara effektiv planerar vi tillsammans och sedan leder jag aktiviteten.

 Genom övningar, reflektion, dialog och teori bygger vi kunskap, ökad tillit, öppenhet och rakare kommunikation.

De viktiga arbetsrelationerna stärks och fördjupas och gruppens deltagare lär känna varandra och får större förståelse för varandras värderingar och drivkrafter. Detta ger förutsättningar för smidigt samarbete, arbetslycka och effektivt teamarbete.

Du som chef kan kan själv vara med som deltagare eller observatör. 

Kompetensutveckling och inspiration

Jag kommer till er och leder en utbildning eller en temadag anpassad efter era önskemål och behov. Till exempel som en del av en konferensdag.

Exempel på innehåll:

 

  • ”Hur utvecklas grupper? Hur kan vi som arbetsgrupp göra för att komma vidare i vår utveckling?”

  • ”Att förebygga konflikter och bygga effektiva team”

  • ”Metoder för att leda effektiva och roliga möten och kreativa workshops”

  • ”Feedback – ett effektivt verktyg för både personlig utveckling och grupputveckling”

  • Mina och dina styrkor”  Jag använder Metodbankens Styrkekort och leder en eller flera inspirerande övningar med er grupp.

  • Personlig effektivitet – om hur du hittar och skapar flow i arbetet”

Mötesplanering och processledning

Du anlitar mig för att få hjälp att planera ett stort eller litet möte, en teambuildning, en konferens, en workshop, en utbildning, kick off eller annan aktivitet som du vill ska bli lite extra bra

Utifrån syfte, mål och de förutsättningar som finns planerar vi tillsammans och jag fungerar sedan som processledare – alternativt tar vi fram ett körschema som du själv kan använda.

Jag kan även komma in i processen när ni nästan planerat klart, för att ”pimpa” upplägget med övningar och metoder  - för att lägga till det där lilla extra minnesvärda och roliga.

Beställ ett upplägg för teambuilding

Jag hjälper till att planera ett upplägg för teambuilding som du själv eller en utsedd medarbetare leder.
 

Så här gör vi:

  • Vi startar med ett telefonsamtal då jag lyssnar in vilka behov och förutsättningar ni har.

  • Du får ett mail med några frågor som ni får svara på, som ringar in syfte och mål med aktiviteten. 

  • Jag planerar ett upplägg och skickar till er. Jag tar hänsyn till era förkunskaper som processledare och beskriver noggrant och pedagogiskt hur ni ska gå till väga med aktiviteterna. 

  • Vid behov så har vi ytterligare en telefonavstämning.

Rådgivning

Har du en fråga eller fundering? Tveka inte att kontakta mig, oavsett hur litet eller stort ditt behov är. Frågor via mail besvarar jag gratis och i mån av tid. Har du god framförhållning har du god chans att få hjälp! 

Kontakta mig för att få reda på mer eller boka mina tjänster.

Bollplank för chef eller gruppledare

Du har ambitioner för ditt team och vill att de ska gå hela vägen och utvecklas till ett välfungerande effektivt team. Du känner dig kanska osäker på var din grupp befinner sig i utvecklingen och vilken typ av aktivitet som passar just nu? Jag kan vara ditt bollplank i hur du på bästa sätt kan stötta gruppen och ge goda förutsättningar för samarbete och arbetsglädje!

Eller – du har ett uppdrag att hålla en presentation, leda en workshop eller utbildning och behöver coachning.

Feedback från kunder

"Vi tackar för förmånen att Marie ville komma till oss och ge oss kunskap. Tack!"

 

—  Vårdchef

bottom of page