"Om jag verkligen brydde mig om dig..."


Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag se dig i ögonen när du talar till mig

skulle jag tänka på vad du säger snarare än vad jag ska säga när du slutat

skulle jag höra dina känslor tillsammans med dina ord


Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag lyssna utan att försvara mig

skulle jag höra utan att bestämma om du har rätt eller fel

skulle jag berätta när jag gjort bort mig och när det gick bra


Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag skratta med dig men inte åt dig

skulle jag tala med dig och inte till dig

och jag skulle veta när det är tid att vara tyst


Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag inte klättra över dina murar

skulle jag vänta utanför tills du släppte in mig genom porten

skulle jag inte låsa upp dina hemligheter

skulle jag vänta tills du gav mig nyckeln


Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag tycka om dig i alla fall

och jag skulle be om det bästa du kan ge

och försiktigt dra fram det ur dig


Om jag verkligen brydde mig om dig

skulle jag lägga handboken åt sidan

och lämna mina lösningar hemma

föreställningarna skulle upphöra

vi skulle vara oss själva


av Ruth Senter