top of page

Syfte och mål

Uppdaterat: 22 mars 2018

Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling. Vad som är motivet, varför man behöver ha ett visst möte, vad som är nyttan med en utbildning, varför konferensen ska genomföras. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en inriktning och är inte alltid mätbart.


Ett mål ska alltid vara konkret. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin insats, det förväntade resultatet. Det bör vara mätbart och tidssatt så att man kan fastställa när målet är uppnått.

Vad ska vi ha uppnått när konferensen avslutas?

Vad ska vi kunna när utbildningen är genomförd?


コメント


bottom of page