top of page

Utvärdering med hjälp av handens fingrar

När det i slutet av dagen är dags att utvärdera exempelvis en teambuilding eller utbildning är det lätt att deltagarna tappar orken… Det kan då vara lättare att motivera med en annorlunda utvärdering. I förra veckan använde jag själv den här metoden med gott resultat!


Gör så här:

Uppmana deltagarna att ta ett vitt papper, och att sedan rita av sin hand på pappret - som de säkert minns att de gjorde någon gång de var barn!

De ska sedan utvärdera dagen med hjälp av handens fingrar.

Tummen = Det här var bra!

Pekfingret = Det här vill jag påpeka

Långfingret = Det här var mindre bra

Ringfingret = Det här tar jag med mig

Lillfingret = Det här vill jag ha mer av


De skriver helt enkelt sina åsikter vid respektive finger/kategori.

Комментарии


bottom of page