top of page

Använda post it-lappar


Det finns många olika metoder där det passar bra att använda post it-lappar i något steg av processen. Oftast handlar det om att skriva ner många idéer, som man sen lätt ska kunna sortera och flytta på exempelvis på en whiteboardtavla. Viktigt att se till att man alltid bara skriver EN idé per post it-lapp.


Brainstorming med hjälp av post it

  1. Formulera en fråga för brainstormingen, skriv gärna upp den på ett blädderblad. Säkerställ att alla förstått ämnet/frågan

  2. Deltagarna får nu individuellt skriva ner alla idéer och förslag på post it-lappar. Se till att det finns gott om post it.

  3. När fantasin börjar ta slut får alla resa sig och sätta upp sina post it-lappar på tavlan.

  4. Nästa steg blir att gruppera idéerna - dvs flytta ihop dem och rita en cirkel runt de som handlar om samma sak - och skriva en rubrik som passar. Alla deltagare kan hjälpa till här, om inte gruppen är för stor. Alternativt att du utser några stycken som får börja, medan de andra tittar på och får chans att tycka till och ev. ändra efteråt.

  5. Uppmuntra deltagarna att göra kombinationer av förslag. Kommer nya idéer upp så skrivs även de på en post it.

Comments


bottom of page