top of page

Avslutningsövning med feedback


Det här är en feedbackövning som till exempel kan användas som avslutning på en kurs eller för att utveckla samarbetet i ett arbetslag.


Det är bra att vara minst fyra personer för att detta ska ge bra resultat. Alla som deltar får varsitt kuvert med sitt namn på. Sedan får alla utdelat lika

många kort (att skriva på) som antalet personer som deltar i övningen - minus ett!

Ex: Fyra personern deltar i övningen. Fyra kuvert med fyra namn på. Varje person får tre stycken kort.
Varje person väljer ett av kuverten, dock inte det med det egna namnet på.


Därefter tar personen ett av korten och skriver några positiva ord eller meningar om den deltagare vars namn står på kuvertet. Exempelvis: "Det här har jag uppskattat hos dig idag!"


Därefter läggs kortet i kuvertet med rätt namn på och det skickas vidare till nästa person som gör likadant. Fortsätt sedan med nästa kuvert tills alla kort fått en feedbackhälsning.


Övningen är färdig när alla kuvert är fyllda med kort som alla har fått chansen att skriva på.

Övningen avslutas med att deltagarna läser upp de kort/den feedback var och en har fått.


Comments


bottom of page