top of page

Backspegling

Uppdaterat: 11 juni 2018

Backspegling är en form av reflektion och kan användas i både korta och långa processer. Själva idén med metoden är att tillsammans avsätta en stund för att påminna sig och tänka igenom det man varit med om tidigare. Med en backspegling som start går det snabbare att ta upp tråden från tidigare moment för att komma vidare.  Du kan också fånga upp sådant som hänt mellan momenten som kan vara bra att känna till. Du kan använda metoden exempelvis när ett beslut är fattat, efter fikat eller som start dag två på en utbildning - för att "checka in". När det är långt mellan olika moment kan det vara extra bra att inleda med en backspegel. Hur många ni är och vad syftet är får vägleda vilket upplägg du väljer.


Så här kan det gå till:

Inled med att kort beskriva och påminna om det förra momentet (mötet, avsnittet eller dagen). Be deltagarna att berätta hur de upplevde det tidigare momentet, om de har några tankar och funderingar som de vill ta upp. Gå laget runt och låt var och en få tala till punkt och uttrycka sina åsikter. Ingen får avbryta och alla måste vänta på sin tur. Eventuellt kan du styra genom att först gå varvet runt och be deltagarna att kommentera vad som var bra, och därefter ta en ny runda för att kommentera vad som var mindre bra. Du kan också inleda med att låta deltagarna samtala om det förra momentet i mindre grupper eller först fundera en stund individuellt.


En variant av kortare backspegling är att fråga "vad fick ni med er från förra momentet?" och släppa ordet fritt, de som vill får kommentera.Comments


bottom of page