top of page

Balanslek på rep


Lägg ut ett långt rep på golvet och be alla deltagarna att ställa sig med båda fötterna på repet, bredvid varandra.


Lekledaren säger sedan åt alla att ställa sig i födelsedagsordning, med 1:a januari längst ut ill vänster och 31:a december längst ut till höger.


Man måste hela tiden ha en fot på repet och får därför klättra och krama sig förbi varandra.


Fungerar bra som uppvärmningslek. Sedan kan man dela in deltagarna i lag eftersom alla nu står blandat, så att de fyra första personerna bildat ett lag och de fyra nästa ett lag osv. För detta ändamål fungerar det också utan rep och kroppskontakt - om det inte skulle passa evenemanget.

Comments


bottom of page