top of page

Dela in i mindre grupper

Uppdaterat: 11 juni 2018

En metod som är vanlig när vi leder ett möte eller en workshop - så vanlig att vi kanske inte ens tänker på det som en metod - är att dela in deltagarna i mindre grupper. 

När du vill få en avslappnad atmosfär är det smart att låta deltagarna få skapa och känna trygghet i det lilla formatet först. Det bildas snabbt band mellan deltagare när de får jobba i en mindre grupp till en början.  Det blir en trygghet när de sen agerar i storgrupp. Helt enkelt ett bra sätt för att få igång en grupp, skapa energi och dialog! Det vi inte vågar säga i en storgrupp, kan vara mycket lättare att säga i en liten grupp.

Det är ganska häftigt att höra hur ljudnivån stiger, när man delat ut en uppgift eller ställt en fråga och grupperna sedan sätter igång sina samtal. Från en tyst storgrupp till sorlande hav av små grupper!


Beroende på syfte så kan du också ha en tanke med hur du delar in i grupper. Den lilla gruppen kan bestå av två, tre eller fyra personer. Antingen får deltagarna själva välja, eller så styr du genom att säga att de ska vända sig till den som sitter bredvid, eller kanske den som sitter mittemot på andra sidan bordet. Vill du att fler ska lära känna varandra bättre så ser du till att de som inte tidigare pratat så mycket med varann bildar en grupp.

Ett sätt att dela in är att räkna och peka på deltagarna. Sen bildar 1:orna en grupp, 2:orna en grupp och så vidare. Par som pratat två och två kan i ett nästa steg paras ihop med ett annat par och bilda grupper om fyra.

Ibland är syftet med träffen att deltagarna ska komma vidare i en process, och att de då får tid under mötet att prata och planera - då kan det vara bäst att sitta tillsammans med kollegan/kollegorna.


Som alltid - syftet och målet med mötet/konferensen/utbildningen vägleder dig i valet av tillvägagångssätt!

Comentarios


bottom of page