top of page

Ett ord i taget

Uppdaterat: 25 maj 2018

En samarbetsövning med oförutsägbart resultat, passar bra när man vill träna på att improvisera och öka kreativiteten. Passar bra för 5-15 deltagare.

Gruppen står i en tät ring där alla kan se varandra.

Uppgiften är att bilda meningar tillsammans. Varje person får säga ett och endast ett ord. En person börjar och sen fortsätter man medsols i ringen. Helt ok om det blir lösryckta meningar. Ni kan försöka få det till en liten historia eller en saga..

Uppmana deltagarna att inte tänka så mycket utan säga det första som kommer upp. Var och en utgör en liten byggsten som med hjälp av de andras byggstenar bildar en mening. Därför är inte det viktigaste vad just en enskild person säger utan gruppens samarbete.

Comments


bottom of page