top of page

Fotokort

Uppdaterat: 25 apr. 2019Fotokort är ett så bra och flexibelt verktyg! Jag har väldigt ofta med mig en uppsättning i väskan även om jag inte direkt planerat in att använda dem. När man jobbar med grupputveckling vet man aldrig när de kan komma att behövas.


Så här använder jag fotokort vid avslutning av exempelvis en utbildningsdag eller en teambuilding:

Jag sprider ut alla korten på ett stort bord. Vi ställer oss i en ring runt bordet. Alla deltagare får välja ut två kort.

Kort 1 ska symbolisera hur deltagaren har upplevt dagens aktivitet

Kort 2 ska symbolisera hur de ser på framtiden, vad de tar med sig hem

Sen tar vi en runda och alla får visa sina kort och berätta. Varje person äger själv sin egen tolkning av bilden.


Inte sällan har jag blivit överraskad i den här övningen av att annars tystlåtna deltagare visar sina känslor. Genom att uttrycka sin uppfattning med en bild aktiveras fantasi och symbolspråk. Det är också lättare att komma förbi ett kategoriskt tänkande i rätt och fel.


Fotokort kan du samla själv genom att köpa på dig vykort med olika motiv alternativt köpa en färdig uppsättning av till exempel Resultatbolaget. Uppger du "Metodbanken" vid din beställning så får du 10% rabatt på priset.


Comments


bottom of page