top of page

Fyra hörn

Uppdaterat: 22 mars 2018


I denna värderingsövning utgår man från ett problem eller en fråga som deltagarna ska ta ställning till. Ledaren ger gruppen fyra alternativ - en för varje hörn i rummet. Ett av hörnen bör vara ett öppet alternativ - något annat. I övningen kommer olika synsätt fram. Uppmuntra deltagarna att tänka efter och ta ställning, motivera sitt val och förklara sin ståndpunkt. Med hjälp av den här övningen tränar man sig i att argumentera för sina egna åsikter.  -Det är inte ok att angripa andra deltagare för deras val av hörn.


Övningen kan användas i många olika sammanhang och med olika ämnen. T ex för att sätta igång deltagarnas egna tankar kring ett ämne - som en start på ett möte eller utbildning.


Exempel:


Vart har arbetet med jämställdhet kommit längst?

  1.  I den politiska världen

  2.  På arbetsplatsen

  3.  Hemma, kvinnor och män emellan

  4.  Eget alternativ

 I vårt arbetslag organiserar vi arbetet utifrån:

  1.  Jämställdhetsaspekten

  2.  Traditioner

  3.  "Rätt man/kvinna på rätt plats"

  4.  Eget alternativ

Du ber deltagarna att ställa sig i det hörn som bäst stämmer överens med den åsikt han eller hon har just nu. När alla deltagare valt hörn låter man personerna i varje hörn berätta för varandra varför de valt just detta hörn. Därefter får någon/några från varje hörn helt kort berätta för även de andra hörnen vad de pratat om.


Förklara att det inte finns något rätt eller fel ställningstagande, deltagarna tolkar frågeställningen på sitt eget sätt. Man har rätt att ha en egen åsikt - men man får inte kränka någon annan. Dialogen ska vara öppen men vila på demokratiskt värdegrund. Alla har rätt att tala till punkt, ingen får avbryta den andre. Det är inte ett måste att säga något och man får gärna ändra sig och byta hörn. Läs mer om vad man ska tänka på när man leder värderingsövningar här.

Comments


bottom of page