top of page

Gå laget runt/rundor


Det finns olika dialogmetoder för att skapa möten med hög delaktighet. En grundförutsättning är att det finns utrymme för alla deltagare att komma till tals. Ett enkelt sätt är att arbeta med »rundor«, att gå laget runt. Syftet med den här metoden är att skapa lika villkor för alla i gruppen att kunna prata med och lyssna till varandra.


Så här går det till:

En runda går till så att deltagarna får ordet en och en i taget. Var och en talar till punkt medan de andra lyssnar aktivt. När en person är klar lämnas ordet över till en ny person och på så sätt går man laget runt, utan att någon får kommentera eller avbryta innan alla fått prata.


Laget runt behöver dock inte betyda att ordet går runt i samma ordning som man sitter - då blir det lätt så att man sitter och väntar på sin tur och funderar på vad man ska säga, istället för att lyssna. Det är bättre att talarordningen "studsar". Den som sist pratade kan skicka vidare till någon annan. Se bara till att alla får ha ordet och säga vad de tycker i ämnet.


Fördelar:

Allas åsikter hörs och alla bidrar. Det blir inte bara de som alltid pratar som får ordet. Ingen kan heller gömma sig i tystnad och sedan klaga på att hon/han inte fick komma till tals.

コメント


bottom of page