top of page

Gruppindelning genom att räkna

Uppdaterat: 25 maj 2018


Detta är ett slumpartat sätt att dela upp en större grupp i mindre grupper. Passar särskilt bra om man vill mixa grupperna så att inte de som brukar vara tillsammans hamnar i samma grupp.


Gör så här:

  • Räkna högt samtidigt som du pekar eller nickar mot en person i taget. Gå inte för fort fram, se till att varje person har koll på vilken siffra de fick. Till exempel: Du är en 1:a, du är 2:a, 3:a, 4:a, 5:a (beroende hur många grupper man vill dela upp i), Börja sedan om igen med 1, 2, 3, 4, 5, tills alla deltagare har fått en siffra.

  • Alla 1:or (2:or, 3:or, 4:or osv) letar sedan rätt på varandra och bildar en grupp. Man kan underlätta detta genom att informera (medan alla sitter kvar), till exempel. att alla 3:or/grupp 3 går till grupprum 3 och så vidare.

  • Man kan även i starten informera om att alla 1:or är gruppledare, och får ansvara till exempel för att det skrivs anteckningar, att tiden hålls, att alla får komma till tals. Poängtera att gruppledaren inte själv behöver hålla koll på allt detta, utan kan delegera uppgifterna och utse en sekreterare, tidshållare mm.

Comments


bottom of page