top of page

Handtryckning i ring

Uppdaterat: 11 juni 2018

Den här övningen är bra som start på en samling och för att hitta lugn och koncentration tillsammans.

Deltagarna står i en ring - se till att det blir med lagom avstånd så att alla står bekvämt.

Uppmana alla att blunda och sedan ta varandras händer.

Ledaren börjar sedan att skicka iväg en handtryckning, exempelvis till personen som står till höger. Denna person skickar handtryckningen vidare till nästa person till höger, som i sin tur skickar vidare till nästa person i ringen och så vidare. Handtryckningen sker under en sekund, därefter släpper man trycket på den andres hand.

Tryckningen ska gå hela varvet runt och återigen hamna hos ledaren. Om ni vill kör ni ett varv till - och ni kan då byta håll.

Första gången ni gör detta i en grupp instruerar du förstås innan, så att alla vet hur de ska göra. När ni gjort övningen några gånger kan ni införa att man får lov att byta varv på tryckningen mitt i ringen. Det tar då lite längre tid att gå ett varv så att alla får känna tryckningen - eftersom den "går fram och tillbaka". Med detta tillägg blir det mer av en energizer-övning.

Комментарии


bottom of page