top of page

Ja det gör vi!

Uppdaterat: 25 maj 2018


Övningen inleds med att alla står upp i en ring. Instruktionerna till gruppen är att detta är en övning där alla får ta initiativ. Någon kommer med ett förslag, till exempel: "vi hoppar på ett ben!" Gruppen svarar i kör: "ja, det gör vi!" och börjar hoppa på ett ben. Alla hoppar tills dess någon ropar ut ett nytt förslag, till exempel: "vi dansar lite!", "ja, det gör vi!" och denna rörelse ersätter den förra.

Alla förslag ska vara positiva i den bemärkelsen att de ska bana väg för en ny rörelse. Man kan alltså inte föreslå att "vi slutar att hoppa på ett ben!". Vill man förändra ska man således komma med ett nytt förslag! Övningen kan dock avslutas med att du som ledare föreslår att "vi tackar så mycket för den här övningen med en applåd!".

Comments


bottom of page