top of page

Ja men, ja och!


Para ihop 2-4 personer i varje grupp. Ge dem uppdraget att planera något, t ex en stor fest. De ska turas om att komma med förslag och varje mening ska starta med orden "ja men". Låt paren planera en stund. Bryt sedan och gör om övningen. Nu ska varje mening börja med "ja och".


Med den här övningen illustrerar du skillnaden på att blockera och acceptera. Deltagarna kommer att märka att dialogen dör direkt av "ja, men…". "Ja men" är som ett kamouflerat nej. De kommer också att märka att "ja och" genast leder vidare, planeringen drar iväg - allt är möjligt, det blir skojigt, kreativt och ger många nya idéer!


Övningen ger en positiv stämning och en bra upplevelse att utgå från för att prata vidare om hur vi bemöter varandra och varandras idéer. De flesta kan känna igen sig i hur vi slentrianmässigt kommer med invändningar (ja, men…) när kollegor kommer med förslag - vad gör det med kreativiteten och arbetsklimatet?

Bestäm er för att medvetet börja använda "Ja, och!" och se vart det leder!

Comments


bottom of page