top of page

Knytkonferens

Uppdaterat: 11 juni 2018


Vet du vad en knytkonferens (även kallad okonferens) är?

"Konferens där man inte planlagt programmet från början utan där deltagarna var och en bidrar med sitt föredrag precis som på ett knytkalas."


Begreppet "knytkonferens" myntades 2011 under WebCoast (en knytkonferens med temat "Kommunikation på internet) som det svenska alternativet till "unconference".


Vad är viktigt när du arrangerar en knytkonferens?


Som vid alla konferenser är det viktigt att boka bra och lämpliga lokaler - eftersom flera föredrag och workshops ska pågå samtidigt behövs flera mötesrum. Det behövs även trevlig miljö för pauserna mellan föredragen.


Kommunicera i god tid ut till alla deltagare att det är en knytkonferens, det vill säga att alla som vill är välkomna att bidra till programmet - individuellt eller tillsammans med någon eller några. Det kan innebära att leda en workshop, hålla ett föredrag, bjuda in till ett dialogforum om ett särskilt ämne med mera. Det är alltså upp till deltagarna själva att tänka vad de kan bidra med för att göra knytkonferensen till en bra och inspirerande konferens.

Har jag någon specialkunskap som inte alla andra har? 

Finns det något ämne jag vill ha dialog ikring?

Det måste förstås finnas en vilja att dela med sig på detta "knytkalas"!


När det är dags för knytkonferensen möts deltagarna av ett tomt schema, och konferensen inleds med att alla som tänker bidra bokar in sina föredrag/workshop. Vid en stor knytkonferens kommer det att pågå flera föredrag samtidigt - för att så många som möjligt ska kunna både tala och lyssna. (Bilden är från HRunconf, en av de knytkonferenser jag själv deltagit i.)


Varje deltagare bestämmer sedan själv vilka föredrag de vill lyssna på. Med jämna mellanrum är det pauser inlagt i schemat, så att deltagarna kan ta en fika, umgås och nätverka med varandra.


Fördelar: På det här sättet uppmuntras alla att våga berätta om ett ämne som de kan bra, även de som inte brukar stå i centrum. En knytkonferens tar tillvara deltagarnas kompetens och engagemang. Programmet skapas av den kunskap som deltagarna själva har och det de efterfrågar. Deltagarna är själva knytkonferensen!

コメント


bottom of page