top of page

Kommunikationsövning med lego

Uppdaterat: 11 juni 2018

Kommunikation är inte alltid så lätt... För att illustrera det kan du göra en övning. Den här övningen påminner deltagarna om hur viktigt det är att vara tydlig i sin kommunikation och att fråga varandra om vad vi egentligen menar.


Du förbereder övningen genom att bygga en legoskulptur med ca 20 bitar. Skapa sedan byggsatser med exakt likadan uppsättning bitar (en byggsats per lag). Använd samma storlek på alla bitar, och lika många bitar per färg, så underlättar du att skapa byggsatserna.


Uppgiften för varje lag är att de ska lyckas bygga en identisk kopia av den skulptur du tillverkat. Bara en i laget får vara framme vid skulpturen åt gången, och den som varit framme vid skulpturen får inte bygga själv, utan måste ge laget en muntlig instruktion.


Dela upp deltagarna i lag om tre till fem personer. Lagen ska sitta vid varsitt bord och ha någorlunda lika villkor för att springa fram till legomodellen. Ge dem varsin byggsats. Vem laget väljer att skicka fram är upp till dem själva. Antingen turas de om, eller så har de en och samma observatör. Huvudsaken är att de håller sig till reglerna:


1. Den som varit framme vid skulpturen får inte bygga.


2. Ingen dokumentation är tillåten - förbjudet att använda papper och penna, mobiltelefonkamera och så vidare.


Vinnare är det lag som byggt en identisk skulptur på kortast tid. Vinnaren koras genom att ni, efter att alla byggt färdigt, jämför de olika skulpturerna med original-skulpturen.


Tips - följ gärna upp resultatet genom att identifiera framgångsfaktorer hos vinnarna. Hade de en strategi? Pratade de ihop sig först? Hur skapade de gemensamma begrepp (uppåt, neråt, framför, bakom, rader, ploppar...)?Övningen är hämtad från boken Teambuilding av Jenny Åkerblom

Comments


bottom of page