top of page

"Lika Olika Unikt"

Uppdaterat: 29 maj 2018


Presentationsövning som utforskar hur mycket gemensamt vi faktiskt kan ha med varann, men också hur unika vi är som individer. Fokuserar på personen, inte på arbetet. Varje individ får också stå i centrum en kort stund.


Om ni skall fortsätta jobba i gruppen under dagen, eller kanske flera dagar - kommer ni får stor glädje av all den information som framkommer i den här övningen. De går att återkoppla till olika intressen och så vidare.


Gör så här:

Deltagarna delas upp i par. Jättebra om det är par som inte brukar prata så mycket med varandra, som inte träffats tidigare.

Varje par får i uppdrag att samtala och hitta något de är LIKA i, något de är OLIKA i och något de kan anta är UNIKT för dem i denna gruppen.


För att introducera övningen kan du skriva LIKA, OLIKA och UNIKT på tavlan.


Ex. Ann och Kim hittar en massa LIKA saker, ex. båda är gifta, har barn, sommarstuga, - däremot har de OLIKA intressen, Ann är sportig och Kim gillar bilar. UNIKT - Ann berättar att hon vunnit en skidtävling, Kim visar sig äga en mycket speciell bil.


Under tiden de samtalar i par kan man gå runt och se till att det funkar. Om de har haft svårt att hitta något unikt - kan man försöka hjälpa till. Tipsa om att det kan handla om ett intresse, en speciell hobby, något man gjort, något man äger, en egenskap, ett språk man kan - som man kan anta att ingen annan i rummet har eller kan.


När alla pratat klart - så låter man ett par i taget berätta och presentera sig. När de kommer till UNIKT kan man som ledare hjälpa till genom att ställa frågan ut till storgruppen - var det här unikt? Finns det någon/några fler svenska mästare här? Eller vad nu det unika bestod av...Comments


bottom of page