top of page

Live-protokoll

Uppdaterat: 25 maj 2018


Ett sätt att dokumentera ett möte är att under processens gång skriva på whiteboard alternativt på blädderblad - istället för att alla antecknar var för sig. När man skriver på tavlan så att alla ser, är det lättare att se vad man kommit överens om, och att inte missa något. 


Innan mötet avslutas kan alla närvarande se vad som dokumenterats och godkänna det.

Efter avslutat möte fotar man av tavlan och skickar ut till alla. Alternativt så renskriver någon innan man skickar ut mötesanteckningarna som vanligt.

Kommentare


bottom of page