top of page

Open Space

Uppdaterat: 29 maj 2018

En metod för dialog, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.


Om metoden På svenska kallas den ofta Öppet forum och är en metod som gör det möjligt för alla att komma till tals, fungerar för 5-1000 deltagare. Metoden erbjuder ett demokratiskt sätt att byta erfarenheter och/eller genomföra utvecklings- och förändringsarbete. En Open Space kan pågå i någon timme - eller upp till en eller flera dagar! Kan genomföras med omsorgsfull planering innan men också "kastas in" med kort varsel under en utbildnings- eller konferensdag. Det är en mycket flexibel metod som flera gånger varit min räddare i nöden.


Att ge open space (att ”öppna fältet”) innebär att underlätta för människor att agera på ett naturligt sätt. Det vill säga: Att ta ansvar för det som motiverar och engagerar dem.


"Lagen om rörlighet" Förflytta dig! När du som deltar upptäcker att du är i en situation där du varken lär dig eller bidrar med något, har du ansvar att gå vidare, antingen till en annan arbetsgrupp eller till en annan plats. Metoden bygger på fikarastens dynamik, kaos och kreativitet. Varje individ bestämmer själv när man vill delta eller inte."Humlebeteende" En av effekterna av lagen om rörlighet i Open Space-möten är att det är tillåtet att bete sig som en humla och vara med en stund i ett samtal och sen flytta sig till ett annat samtal, att "humla runt"!  När vi gör så hjälps vi åt att korsbefrukta konferensen. Humlebeteendet frigör energi och ger oss lärmöjligheter. Om du stannar kvar när en annan humlar vidare behöver du inte lägga energi på att fundera över varför personen lämnade samtalet. När det kommer en ny person in i ett samtal är det spännande att se vad nytillskottet har med sig för tankar och erfarenheter.


De fyra principerna

  • Vilka som än kommer är rätt personer

  • Vad som än händer är det enda som kan ske

  • När det än börjar är det rätt tid

  • När det är slut så är det slut


Så här går det till:


Förberedelser innan mötet: Mötesledningen bestämmer övergripande syftet med övningen - en rubrik - det vill säga inom vilka ramar skall ni ha öppet forum? Bestäm även hur uppföljningen ska gå till, vad händer efter att övningen är avslutad, hur fortsätter arbetet?


Mötet startas: Deltagarna samlas i en cirkel i ett stort rum. Rubriken/ämnet för dialogen presenteras. Mötesledaren berättar om mötesformen och vilka praktiska förutsättningar som gäller, till exempel hur många grupper man kommer att jobba i. Berätta om grundfilosofin, de fyra principerna och lagen om rörlighet!


Deltagarna skapar agendan: Mötesledaren frågar efter ämnesförslag. De som vill bidra skriver upp sina ämnen exempelvis på A4/A3-blad och sätter upp på en vägg. Blir det fler förslag än antal grupper/sittningar så kan ledare och deltagare hjälpas åt att samla liknande ämnen under  övergripande frågor.


Deltagarna väljer samtal: Utifrån de anmälda ämnena skapas ett schema med de föreslagna dialogämnena på väggen. Alla deltagare går sedan fram till väggen och väljer vilket samtal/vilken grupp de vill delta i genom att notera sitt namn på det aktuella bladet.


Grupperna bildas: Självstyrande samtalsgrupper bildas. Antingen i cirklar/olika bord i det stora rummet eller i grupprum som möbleras med stolar i en cirkel med eller utan bord. Personen som kom med ämnesförslaget startar samtalet i gruppen.


"Lagen om rörlighet": Alla deltagare väljer själva hur länge de vill stanna kvar i varje grupp. När en känner att ett ämne är färdigpratat för egen del är det fritt - och vars och ens ansvar -  att gå vidare till en annan station.


Rapporter sätts upp: Alla förslag och idéer som diskuteras dokumenteras under mötets gång. Färdiga rapporter sätts efterhand upp på en rapportvägg så att deltagarna direkt kan ta del av varandras idéer.


Handlingsplaner skrivs: Varje grupp föreslår hur deras förslag ska tas tillvara, gärna i en kort, skriftlig handlingsplan. OBS! Om ni bara har tid för ett kortare Open Space kan detta ske efteråt.


Mötet avslutas: Mötet avslutas gemensamt i den stora cirkeln/i storgrupp. Ge alla möjlighet att kommentera hur de upplevde mötet.

Ansvar och befogen­heter ges för att driva processer vidare. Deltagarna får ett rapport­kompendium och eventuellt handlingsplaner, eller också skickas detta ut snarast efter mötet. Arbetet kan efter detta fortsätta i arbetsgrupper eller nätverk.


Mer om metoden: www.openspaceworld.org


תגובות


bottom of page