top of page

Presentation under tystnad

Uppdaterat: 22 mars 2018Två och två ska deltagarna presentera sig för sin partner så mycket man kan, fast utan att använda ord!

Man får använda kroppsspråk och ansiktsuttryck och rita på papper (inte skriva).

Därefter får man göra en vanlig muntlig presentation för varandra.


Alternativ:

När paren har presenterat sig tyst för varandra så får de muntligt presentera sin kompis för resten av gruppen. Kan bli många glada skratt och kanske några missförstånd - som personen som presenteras förstås får rätta till! :-)


Den här presentationsövningen skapar snabbt energi i gruppen och "tvingar" deltagarna att vara kreativa. Passar bra t ex till en workshop då det är viktigt att redan i inledninga skapa delaktighet och kreativitet för att snabbt komma igång.

Comments


bottom of page