top of page

Presentation utifrån ord-remsa

Uppdaterat: 29 maj 2018

Passar både stora och små grupper. En bra kom i gång-övning!


Syfte: Att själv få sätta nivån för den egna presentationen. Den kan bli mer eller mindre privat beroende på vad man väljer att säga utifrån ett ord man fått. Passar även grupper som redan känner varandra. Syftet är också att alla ska öppna munnen och säga något. Den som får tillfälle att prata i början av ett möte har lättare att ta ordet i fortsättningen!

Till den här öningen behöver du en generöst tilltagen samling av remsor med ord på. Minst lika många som deltagarna.

Skriv (med penna eller med dator) orden med ganska stora bokstäver, använd gärna tjockare papper och klipp isär till remsor eller kort.
Orden: Kan med fördel uppdateras så att de känns aktuella. Bra ord för detta är: värdeladdade, aktuella, från dagens tidning, ord som väcker associationer, tankar, känslor... Några att börja med: Hälsosam, semester, godis, kreativitet, fokus, sport, karriär, cirkus, dagis, jämställdhet, dialog, dagstidning, snö, balans, Facebook, klimatsmart, julklappar, sabbatsår, långresa, Obama, Zlatan, struktur, sommar, storstäder, kakburk....


Gör så här:

Bunten med ordremsor skickas runt och alla får ta en remsa var. Eventuellt kan de få "dra ett kort" (du håller fram dem som en kortlek med texten nedåt). Har du fler remsor än deltagare kan det gå bra att få byta om man vill. Låt var och en presentera sig inför hela gruppen. Antingen börjar man med att visa sitt ord - så att alla ser, eller så håller man ordet hemligt till slutet på presentationen. Den som leder övningen kan börja presentationen, och på så sätt föregå med gott exempel. Undvik att gå laget runt - bättre att skicka vidare så att den som får ordet får välja nästa person som skall presentera sig. Presentationerna behöver inte vara långa, man säger sitt namn, några reflektioner kring ordet, positiva eller negativa, det är allt man behöver komma med. Mycket ofta är det flera som säger: Märkligt att jag har fått det här ordet! Det är ju det som jag jobbar med, går och tänker på, pratade om alldeles nyss...


Tips: Är man väldigt många kan presentationen ske i mindre grupper där man presenterar sig för varandra. Extra bra om de mindre grupperna sedan ska fortsätta att grupparbeta.

Commentaires


bottom of page