top of page

Rita porträtt utan att se på pappret

Uppdaterat: 1 juni 2018

Det här är en övning som många säkert känner igen, den används både på bildlektioner i skolan och i teambuilding i styrelserum. Den finns i många olika varianter och jag vill beskriva den variant jag haft mest nytta av.

Det här är en bra metod för att få deltagarna att våga närma sig varandra lite mer och få kontakt. De får vara kreativa på ett prestigelöst sätt, och ha roligt!


Övningens syfte: Den kan vara en del av en inledning på en längre utbildning eller konferens med deltagare som inte tidigare känner varandra, och då genomföras som en presentationsövning. Den kan också användas som en icebreaker i en grupp som redan känner varandra, men där det behövs något som bryter av och ger ny energi.


Gör så här:

Ni behöver många vita papper samt pennor.

Om ni gör övningen ståendes så behöver ni anteckningsblock med kartongbaksida eller något annat stadigt under pappret. Man jobbar två och två och står mitt emot varandra.

Om ni gör övningen sittandes vid bord ska deltagarna sitta två och två mitt emot varandra.

Det blir enklast om ni kan jobba två och två, så om deltagarna inte är jämnt antal kan du som ledare vara med, annars är du inte med.


1) Tala om för gruppen att de ska samla in porträtt av sig själv.

Anpassa antalet porträtt till hur mycket tid ni har för övningen och efter hur många ni är i gruppen. Det blir roligast om ni har tid att samla ihop några stycken, typ 4-5 i alla fall. Om ni har gott om tid och ni inte är fler än 10 kan uppdraget vara att alla ska rita av alla!


2) Be dem ställa sig två och två.


3) Uppdraget är att rita av varann, samtidigt, men det finns några regler:


– de får inte titta på pappret utan enbart på varandras ansikten under hela tiden


– de får inte släppa pennan från pappret förrän de är klara


När varje par är klara med sina porträtt ska de skriva så här på papperet: ”Till….(den avbildades namn) från….(konstnärens namn). Sedan byter de papper med varann. Ett första porträtt är insamlat!


4) Dags att mingla vidare och rita av ytterligare en person – till ni är klara med att ha samlat in det antal porträtt som var sagt.


5) När ni är klara med att rita av varandra så ska deltagarna välja ut ett av de porträtt man fått, det som man tycker är mest likt eller kanske ”det som bäst visar hur jag känner mig idag”. När detta är gjort tar ni en runda för att presentera er med hjälp av porträtten.

Variant: Om syftet inte var att göra en presentationsövning kan alla porträtt sättas upp på väggen och så har ni vernissage.


Tips: Ett pedagogiskt bra sätt att instruera övningen är att själv ta ett vitt papper och en penna och be en deltagare att ställa sig upp och så visar du hur det går till att rita av en person utan att titta ner på pappret och utan att lyfta pennan. Det är lite svårt… men det är bara att göra så gott man kan! Du kan också visa upp det du ritat, så ser de hur roligt och knasigt ett porträtt kan bli!

bottom of page