top of page

Temperaturmätning - hur har vi det på jobbet?

Uppdaterat: 22 mars 2018

Frågorna nedan kan användas som en metod att reflektera över hur vi har det tillsammans på jobbet/i teamet. Tanken är att varje medarbetare först sitter för sig själv och gör en skattning. Därefter samlas man i grupper och diskuterar resultaten från skattningen under sista rubriken "Teamwork". Skattningen under "Jag själv" och "Relationer" behöver man ej dela med sig av, utan görs enbart för egen reflektion.


Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?


Läs igenom påståendena och gradera dig själv på en skala mellan 1 och 5.1= Håller inte alls med- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5= Håller helt med


Jag själv   

1. Jag tycker om att jobba här

2. Jag känner att jag kan vara lekfull, bekymmersfri och kreativ i mitt arbete

3. Jag har kontroll över mitt arbete och hur jag upplever arbetet

4. Jag är medveten om, och kan kontrollera de attityder jag har

5. Jag känner att jag har ansvar för hur jag upplever jobbet

6. Jag gör en positiv skillnad för kvaliten och upplevelsen för andra

7. Jag känner att mitt jobb är meningsfullt och betyder något


Relationer

1. Jag kan acceptera andra som de är och lyssna

2. Jag bryr mig om människorna jag jobbar med

3. Jag tycker om att jobba tillsammans med mina medarbetare

4. Jag försöker att bidra till att ge dem en bra dag på jobbet

5. Jag försöker ge service till andra och ge dem en bra dag

6. Jag känner mig bekväm med att tacka andra för deras bidrag

7. Jag känner mig bekväm med att att ta emot beröm från andra

8. Jag ber om att få, och accepterar, feedback från andra


Teamwork

1. Vi har en tydlig kommunikation som ett team

2. Vi löser problem enkelt och använder det för att växa som team

3. Vi kan fokusera på varandra och stödja varandra som team

4. Vi väljer i allmänhet en positiv inställning gentemot varandra och vårt jobb

5. Vi jobbar bra tillsammans som ett team för att uppnå våra mål

6. Jag har en talan inom teamet och mina bidrag uppskattas

7. Jag uppskattar varje teammedlem och försöker ge dem en bra dag

8. Det händer ofta att teammedlemmar räddar min dagJobba i grupp med avsnittet Teamwork


Plocka gemensamt ut de tre högsta respektive lägsta värderade påståendena

Fundera tillsammans:

Vilka framgångsfaktorer finns bakom de högst värderade områdena?

På vilket sätt kan vi använda oss av detta för att utveckla de andra områdena?


Om man är så många att man delar in sig i mindre grupper för denna dialog återsamlas man en stund i helgrupp för att låta varje grupp presentera vad man kommit fram till.

Tips: Vid ett tillfälle var jag processledare för ett stort kontor med medarbetare (drygt 100 personer) och vi gjorde denna övning. Istället för att prata i storgrupp om vad varje grupp kom fram till så gjorde vi så här:


  • Presentation på blädderblad  -  grupperna kan skriva, rita symboler mm för att visa hur de tänker att man kan göra mer av det som redan fungerar

  • Blädderbladen sätts upp på väggen

  • Vernissage  - alla fick mingla runt och titta och ta del av de andra gruppernas arbete, ställa frågor, diskutera (vi gjorde detta samtidigt som det fikades!)

Comments


bottom of page