top of page

Tre saker

Den här metoden kan användas för att snabbt få fram fördelar och nackdelar. Den är också bra för att få fram en gemensam bild av organisationen som en inledning till en framtidsdiskussion. Kan också användas vid många andra tillfällen exempelvis för metodutveckling i ett team.


Varje person skriver ner tre saker som organisationen/teamet är bra på (tre plus) och tre saker som är organisationens/teamets svaga sida (tre minus).Skriv gärna på post-it-lappar så ni kan göra en lång gemensam lista.


Utifrån detta kan ni fundera på vad ni ska förbättra.

(Eller om ni använder metoden för att få fram för- och nackdelar, då kan ni nu jämföra dem mot varandra.)


Bestäm tre konkreta åtgärder för minst tre av de saker som ni var svaga på. Hur ska ni utveckla arbetet för att kunna åtgärda dessa svagheter?Comments


bottom of page