top of page

Varje mötesdeltagares värdefulla bidrag

Uppdaterat: 11 maj 2018

När du bjuder in deltagare till ett möte, så är det en fin gest och en framgångsfaktor att redan i inbjudan signalera vad varje person förväntas bidra med. Efter varje namn kan du kort beskriva vilken kompetens och erfarenhet du vill att personen ska tillföra. Till exempel:  Anna Nilsson, erfaren projektledare - vill att du bidrar med att ge oss råd kring projektets ledning.


När en mötesdeltagare känner att det är betydelsefullt att just haneller hon är med på mötet, med sina erfarenheter, sina idéer och sin kompetens, sin personlighet och styrkor - så ökar också viljan att bidra och överhuvudtaget vara med på mötet. Att delta på mötet blir mer värdefullt redan från första början till skillnad från tanken att "det spelar ingen roll om jag är där eller inte".

Om personen sen skulle få förhinder att delta på mötet blir det också lättare att utse en ersättare som kan vara med istället. Ni vet vilken typ av bidrag och roll på mötet som deltagaren skulle fylla.Comments


bottom of page