top of page

"Walk and talk"

Uppdaterat: 29 maj 2018


Den här metoden är precis som det låter - en promenad OCH ett samtal! Den går till så att du - eller deltagarna själva - delar in alla i par som sedan får gå ut på en promenad för att reflektera och diskutera ett visst ämne.


Metoden är perfekt för att hantera en storgrupp, för att exempelvis under en del av en konferensdag göra en aktivitet med en mindre del av gruppen. Halva gänget får då gå ut på walk and talk, medan den andra halvan är kvar i konferensrummet. När halva tiden har gått byter grupperna aktivitet.


För att strukturera upp promenaden kan du märka ut en promenadväg som du vet tar en viss tid att gå. Du kan även märka ut (kanske skriva på asfalten eller sätta upp en skylt) när paren kommit halvvägs, om uppdraget exempelvis är att turas om att prata.

Fast allra enklast är att be grupperna vända efter en viss tid. Om de ska vara tillbaka efter 40 minuter så kan de använda en mobiltelefon för att larma när det gått 20 minuter.


Om det ska redovisas är det bra att berätta det i förväg. En idé är att paren får skriva ner sina funderingar på ett blädderblad efter promenaden, och sätta upp på väggen.


För att paren ska komma ihåg vad de har sagt kan de använda en mobiltelefon för att då och då spela in det de kommit fram till. På så sätt blir det lättare att redovisa när de kommer tillbaka. Det är ju inte helt lätt att anteckna under en promenad...


Tips: Metoden kan även användas som en återkommande mötesform på ett företag. Det krävs inget extra förutom ett par skor och fördelarna är många. Mötena blir effektiva, ni får frisk luft, ljus och förbättrad kondition.

コメント


bottom of page