top of page

Alltid på de utsattas sida

Uppdaterat: 1 juni 2018

Författaren Stig Dagerman är läst och älskad i hela världen för bland annat sina dikter. Han stod alltid på de utsattas sida. En förebild än idag som alltid stod fast för de mänskliga rättigheterna.

1947, 23 år gammal, skrev han: ”Det kan inte högt nog sägas ifrån att brott mot människovärdet, frihetsprincipen eller åsiktsrätten aldrig är en nationell angelägenhet utan, och det är en förutsättning för vår tillvaro som fria människor, är och måste vara i högsta grad en internationell angelägenhet.”


Några av hans dikter:


Namnet Människa De har inga namn. De är flyktingar. De har inget yrke. De är flyktingar. De har inget hem. De har läger. De saknar allt - utom tid. De är inte ovälkomna - men inte heller välkomna. De är inte gäster - men inte heller främlingar. De är flyktingar. Så heter deras folk, deras ras, deras yrke. Förstod vi deras språk, skulle vi höra dem säga: Ge oss en fast punkt på jorden - och vi skall få den att blomma. En flod har sin bädd, ett träd sin skog och en myra sitt stack. Men vårt folk som kallas flyktingar har inte en handfull jord om vilken vi kan säga; den är vår. Så ge oss en handfull jord. Och ge oss en fast punkt. Och ge oss ett annat namn. Namnet Människa.


(Domprost Hans Ulfvebrand läste denna dikt i samband med Sveriges Riksdags Riksmötes öppnande den 15 september 2015.)


Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger, hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!


Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många, kanske den frie trygge säger. Kan vi bli för många som vet vad frihet är?


Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. Den valde oss på vägen. Nu är vi här. Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger! Hjälp oss bära den frihet som vi bär!Stilla din häftiga själ

"Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra: en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer"Inomhus 

"Res jordens alla stegar på varandra låt alla jordens torn bli till ett enda så skyhögt är mitt tak i kväll i min sal är alla stjärnor tända"Stig Dagerman (1923–1954)

Stig Dagerman var även författare, reporter, dramatiker och en rolig, bitande ironisk dagsversskrivare.

Comments


bottom of page