top of page

Argumentationscirkeln

Uppdaterat: 11 juni 2018

Det här är en övning där deltagarna får träna på att argumentera för olika åsikter kring en fråga, till exempel "Är det rätt med positiv särbehandling?". Hälften av deltagarna argumenterar för Ja och de andra för Nej. Markera tydligt att det inte nödvändigtvis innebär att föra fram sin egen åsikt, utan att representera den åsikt en har blivit tilldelad.

Gör så här:

Deltagarna ska stå - eller sitta - i två ringar. Den ena vänd inåt och den andra vänd utåt. Deltagarna står eller sitter då i par om två och två vända mot varandra. Är det ett udda antal ör det bra om ledaren deltar för att skapa jämna par. Den yttre cirkeln är positiva till ämnet, och den inre cirkeln är negativa.


Ledaren har i förväg bestämt ett ämne eller fler ämnen att prata om under en viss tid. Övningen kan genomföras så att den ena personen talar först i två minuter sedan får den andre tala i två minuter.


Efter en samtalsomgång flyttar deltagarna i en cirkel ett steg åt höger så att ny samtalspartner skapas. Antingen fortsätter deltagarna på samma ämne eller ett nytt.


Avsluta med en gruppreflektion kring  hur det gick.

Comentarios


bottom of page