top of page

Studera dina styrkor

Uppdaterat: 1 juni 2018

Det här är en övning för att identifiera vilka styrkor du använder i olika delar av ditt liv och reflektera över hur du skulle kunna göra ännu mer av dem.

Enklast är att använda Metodbankens styrkekort i den här övningen. Om du inte har dem kan du använda denna lista med styrkor eller helt enkelt formulera styrkorna själv.


Gör så här: Sprid ut alla styrkekort på ett bord så att du ser alla styrkorna. Välj ut två olika områden i ditt liv att fokusera på. Exempel på områden: arbete, föreningsliv, kyrkan, idrottsklubben, hemmaprojekt, föräldraroll, kompisgäng osv.

1. Börja med att fokusera på ett av dessa områden, plocka ut de styrkekort som beskriver dig när du är ditt absolut bästa jag i detta sammanhang. För att hålla det hanterbart kan du begränsa dig till att plocka ut mellan 5 och 10 kort.

2. Anteckna de styrkor du identifierat och reflektera över följande frågor:

 • Hur visar sig varje styrka?

 • Hur ofta använder du den?

 • Skulle du kunna använda den ännu bättre? Till exempel för att hjälpa andra.

 • Finns det några risker kopplat till att använda styrkan? Hur kan du hantera dem?

 • Vad tänker du om den samlade bilden av dina styrkor inom detta området?


3. Upprepa steg 2 och 3 för det andra området av ditt liv.

4. Jämför de båda områdena.

 • Vilka styrkor använder du i båda?

 • Vilka är skillnaderna?

 • Finns det styrkor i en del av ditt liv som du skulle kunna nyttja bättre i ett annat område? Hur skulle det kunna se ut? Vad skulle hända om du provade?


5. Om du beslutar dig för att medvetet börja använda dig mer av dina styrkor i något av dina områden är det klokt att göra en enkel plan. Skriv ner dina tankar!

 • Vad vill du börja med?

 • Exempel: Jag vill bli mer målfokuserad (som jag är bra på i mitt yrke) på hemmaplan.

 • Hur ska du gå till väga?

 • Exempel: Jag tänker sätta konkreta mål och sen arbeta metodiskt för att nå dem.

Boka gärna in en tid med dig själv, exempelvis någon månad framåt, för att följa upp. Skriv in i din kalender!

Comentarios


bottom of page