top of page

Atomer och molekyler

Den här metoden blir vad du gör den till!


En aktiv bensträckare/energizer/uppvärmning...

Ett roligt sätt att dela in i grupper....

En aktiv övning för att öka interaktionen och kontakten i en grupp....

...eller helt enkelt som en rolig aktivitet för att beskriva atomer och molekyler!


Det behövs en golvyta tillräckligt stor för att hela gruppen ska kunna röra sig och gå omkring fritt.

Alla ställer sig på golvet och ledaren växlar mellan att ropa ”atomer” och ”bilda molekyler”."Atomer" innebär att man får skutta runt själv. När ledaren säger ”bilda molekyler” och en siffra, till exempel 5, då tar man tag i varandras armar och håller fast och bildar en molekyl om fem personer. Det är tillåtet att sno personer från en annan molekyl om man skulle behöva. (Man får inte hålla fast så hårt att inte bindningen mellan atomerna kan släppa.) Om någon grupp inte lyckas bilda en molekyl med rätt antal atomer så gör inte det något. Ledaren ropar snart "atomer" och man får släppa för att snart försöka bilda en ny grupp/molekyl. Om metoden används för att göra en gruppindelning så har du som ledare förstås räknat ut innan vilket antal som blir bra för grupperna, och avslutar med detta. De som då tar tag i varann är de nya grupperna.


Tips 1: Berätta gärna vad atomer och molekyler är! "Lite enkelt kan man väl säga att allting är uppbyggt av atomer, jättesmå partiklar. En molekyl kan bildas när två eller flera atomer dras till varandra och "hänger ihop". Det kan vara samma sorts atomer, exempelvis i en syremolekyl eller kvävemolekyl. Men för det mesta är det olika sorter som sitter ihop och bildar nya ämnen, exempelvis vatten (1 atom syre och 2 atomer väte)."

Perfekt att dra en parallell till grupper som består av ett antal unika individer.


Tips 2: Vill man göra det svårare (för att öka koncentrationen) kan man variera med att säga uttryck som "små grisar" eller "adventsljusstake" som ju syftar på 3 och 4 istället för att säga siffrorna rakt ut.

Comentarios


bottom of page