top of page

Att fatta beslut

Uppdaterat: 25 maj 2018


"Det enda sättet att fatta rätt beslut är att ta reda på vilket beslut som är fel.

Det är att undersöka den andra vägen utan att bli rädd eller uppgiven, och sedan fatta sitt beslut." 


Ur: Pilgrimsresan, Paulo Coelho

bottom of page