top of page

Att göra en värdegrund levande

Uppdaterat: 11 juni 2018På arbetsplatsen där du jobbar - eller i organisationen du är medlem - finns det högst troligen en värdegrund eller en vision formulerad i ett antal meningar som ska vara gemensam för alla. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. En värdegrund kan också sägas vara en vägledning för hur man vill att medlemmarna i organisationen ska bemöta andra människor. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden. För att värdegrunden ska vara användbar för alla som ingår i organisationen måste de vackra orden fyllas med en innebörd. Ett sätt att göra detta är med hjälp av en dialogövning.


Gör så här:


Presentera er värdegrund - eller vision - på lämpligt sätt, till exempel i ett bildspel.


Ställ sedan en fråga till gruppen: På en skala från 0-10, var befinner vi oss i dag när det gäller att leva upp till värdegrunden?


Rita upp en skala på whiteboard eller blädderblad. Gå laget runt och be alla om en skattning och markera det på skalan. När alla har sagt en siffra så har ni en samlad bild av nuläget. Hur ser det ut? Finns det förbättringsmöjligheter? Vad är det som gör att ni idag inte befinner er på 0 på skalan? Fånga upp framgångsfaktorerna.


I nästa steg får deltagarna jobba vidare i mindre grupper med hur de ska göra för att kliva uppåt på skalan.


Dela ut papper med värdegrunden så att alla har varsitt exemplar.


Ge grupperna i uppgift att gå igenom värdegrunden punkt för punkt, diskutera vad innehållet betyder i vardagen och ta fram konkreta exempel på beteenden och arbetssätt. "Den här värderingen blir levande i vardagen om vi gör mer av....."


Nästa steg blir att gå igenom punkterna en gång till för att komma fram till vilken typ av agerande och bemötande ni vill se mindre av. "Den här värderingen betyder för oss att vi vill se mindre av..."


Grupperna får sedan redovisa vad de kommit fram till.


Vill ni jobba vidare kan nästa steg vara att sammanfatta till ett gemensamt dokument, ett förtydligande av värdegrunden som gäller just er grupp. T ex "xxx-organisationens värdegrund/vision innebär för oss i xxx-gruppen att vi........".


Med den här metoden blir den fina värdegrunden eller visionen satt i rätt sammanhang, nämligen där de som medlemmar av kollektivet befinner sig. Det blir mycket lättare att leva som en lär!


Comments


bottom of page