top of page

Avsluta meningar

Uppdaterat: 25 maj 2018


Ett väldigt enkelt och bra sätt att exempelvis starta ett möte så att alla får känna sig delaktiga och säga något är att be alla i gruppen att "avsluta meningen".


Syftet är att deltagarna lär känna varandra bättre. Passar även grupper där man redan känner varandra och därmed inte behöver presentera sig med namn.


Gör så här:

Ni går laget runt, alla ska få avsluta en påbörjad mening. Ledaren säger början på meningen - och deltagarna, en i taget, får avsluta meningen. Alla kan få samma mening, eller så får alla olika, det vill säga en egen mening att avsluta. Ni kan välja att hinna med många meningar och därmed ha ganska högt tempo och korta avslutningar, eller så får varje person möjlighet att prata lite längre...

 • Jag kom till det här mötet för att ...

 • Det värsta/bästa jag vet är ...

 • Jag blir rädd/arg/ledsen/glad/besviken när ...

 • Om jag fick ändra på en sak i mitt liv/på jobbet/i Sverige/i världen...

 • Viktigast i mitt liv just nu är.....

 • Jag trivs bäst med livet när...

 • Om jag fick 100 000 kr skulle jag ...

 • Om jag var högsta chefen...

 • Om jag fick resa vart som helst skulle jag ...

 • På fritiden vill jag helst ...

 • Det viktigaste hos en vän är ...

 • Det sämsta/bästa med mitt arbete är ...

 • Jag tycker om människor som...

 • Jag skulle vilja lära mig mer om...

 • Om jag fick flytta var som helst i världen skulle jag...

 • Om jag fick göra vad jag ville under ett helt år skulle jag...

 • Ett trevligt/mindre trevligt semesterminne är...

 • En person jag gärna skulle vilja träffa är.... (nu levande eller död) Och då skulle vi.....

 • En tidsperiod jag skulle vilja uppleva är....

 • En present jag minns är....

 • Min första kärlek...

 • Mitt första jobb.... 


Variant:

Om gruppen ska vara en grupp under längre tid kan man avsätta mer tid för övningen. Deltagarna kan då få i uppgift att individuellt slutföra meningarna genom att skriva ner fortsättningen på dem. De väljer själva sin egen fortsättning. Efteråt samlar man gruppen i en ring och går igenom en mening i taget. Deltagarna får berätta hur de har slutfört meningen och fritt förklara hur de tänker.

Comments


bottom of page