top of page

Avslutningsrunda

Vid en "laget-runt" runda kan alla få säga några ord som avslutning. Det blir ett sätt att tillsammans reflektera över träffens innehåll.  Det är intressant och lärande för alla att gå laget runt, att få höra om de andra deltagare tyckt något varit särskilt intressant, fått ny kunskap om eller kanske ändrat sitt förhållningssätt till och så vidare.


För att fördela tiden och begränsa långsnackare kan du be dem att säga:

"Ett ord om dagen"

"Tre ord om dagen"

"Dagens höjdpunkt"

"En sak jag tar med mig..."


Passar bäst i små och mellanstora grupper.

Comments


bottom of page