top of page

Bollek

Den här övningen  är lite av en utmaning och det krävs samarbete och koncentration för att lyckas. När gruppen lyckas kan känslan som uppstår liknas vid "flow".



Deltagarna står i ring och kastar jongleringsbollar i ett mönster.


Se till att ytan ni är på är fri från möbler och saker. Be deltagarna sätta upp handflatorna synliga i brösthöjd, ungefär som att man är beredd på att ta emot en boll. Ledaren har en jongleringsboll i handen. Beskriv att ni tillsammans ska skapa ett mönster i ringen som ska gå att upprepa. Understryk att det är viktigt att kasta jongleringsbollen så diagonalt i ringen som möjligt. Ledaren kastar bollen tvärs över ringen till en deltagare som i sin tur skickar bollen vidare till någon som står någorlunda diagonalt i förhållande till denne. När deltagare nr 1 har kastat tar denne ner sina händer vilket visar på att han/hon är upptagen.


Så kastas bollen vidare i ringen till dess att det bara är en kvar, den deltagaren kastar bollen till ledaren. Om den sista deltagaren står allt för nära ledaren i sidled så att det blir knepigt att kasta, bör deltagaren flyttas några personer bort. När första rundan är gjord görs en repris. Samtliga deltagare har två saker att hålla reda på:

1. Den de kastade till (mottagaren)

2. Den de får bollen ifrån (lämnaren)


Nu startar ledaren bollkastarmönstret och kastar successivt in fler bollar. Om gruppen består av ca 16 personer kan ca 14 bollar vara max, men det är svårt, troligt är att gruppen klarar av ca 10 bollar med lite träning. Till en början kan ledaren mata in ca 5-6 bollar.


Efter en stund bryter ledaren och gruppen får diskutera hur den tycker att det fungerar. Ledaren för ett samtal om hur de tror att det kan göras bättre. Deltagarna kommer med förslag, ledaren bejakar. Det som är bra att beröra är följande:


- ögonkontakt med mottagare och lämnare

- att mottagaren visar sig redo att ta emot nästa boll

- att man bara skickar en boll i sänder

- att man inte lämnar sin plats för en förlupen boll, den som står närmast

  bollen och har möjlighet tar upp den

- att man inte skriker eller ropar något namn

- att man försöker hålla tystnaden för att uppnå rytm


Därefter startar ledaren bollkastningen igen. När gruppen får mönstret att fungera kan ett tillstånd som kan liknas vid "flow" uppstå, detta är en skön känsla och hela gruppen blir till en kropp. Detta är målet, kanske gruppen inte uppnår det första gången, men man kan återkomma till övningen flera gånger till dess att tillräckligt många bollar är inne och gruppen uppnår flyt. Det är en häftig känsla och efteråt samtalar gruppen i ringen om hur de upplevde övningen.

Comments


bottom of page