top of page

Brevet till mig själv

Uppdaterat: 29 maj 2018

Berätta för deltagarna att de så här i slutet av kursen ska få skriva ett brev till sig själva. Ingen förutom de själva kommer att läsa brevet. Dela ut papper och kuvert. Var och en ska skriva sin adress på kuvertet. Efter att brevet är färdigskrivet, ska deltagarna lägga det i sitt kuvert och klistra igen det.


Instruktionen för vad brevet kan handla om kan variera. Detta är några förslag:

  1. Skriv fritt om det som berörde dig mest på kursen.

  2. Utifrån kursen som helhet: Vad vill du 1) Börja med... 2) Sluta med... 3 ) Fortsätta med...

  3. Berätta om en av de andra deltagarna som du lärt dig mycket av.

  4. Vad under kursen fick dig att känna mest?

  5. Vad gav den situationen dig?

  6. Vem blev du under kursen?

  7. Vem vill du bli i fortsättningen?

  8. Vilka lärdomar och insikter tar du med dig härifrån?

  9. Vad lämnar du kvar?

  10. Hur vill du tillämpa erfarenheten av kursen i din vardag?

Du som ledare samlar ihop breven och postar dem en tid efteråt. Berätta inte när breven kommer, låt det bli en överraskning. Syftet med övningen är att ge deltagarna möjlighet att reflektera direkt efter kursen kring sitt eget lärande och vilken förändring de vill skapa, samt att bli påminda en tid efteråt.

Commenti


bottom of page