top of page

Ventilera mera

Uppdaterat: 1 juni 2018

Hinner ni inte prata med varann på jobbet och reda ut små problem?

Om ni har en verksamhet där arbetet går i ett, där det ständigt är nya kunder, patienter eller klienter på kö så är det inte så konstigt. Risken är dock att de små irritationer och missförstånd ni inte hinner med att reda ut medan de är små växer med tiden och blir så kallade kumulativa konflikter. Kumulativ betyder ”att det med tiden plussas på, att någonting ökar eller adderas sakta men säkert.” Då krävs det inte mycket för att små konflikter snabbt ska eskalera. Då kan det räcka med "en droppe" för att det ska rinna över.

Vad kan ni göra för att inte hamna där?  


Förslag: Schemalägg en kort stund varje dag då arbetsgruppen har möjlighet att ventilera sina tankar och känslor. Vänta inte tills ni har tid över, se till att ni avsätter tid! Extra viktigt i en verksamhet där de naturliga pauserna lyser med sin frånvaro. Att ha dagliga korta avstämningar hjälper er att känna teamkänsla och minskar stressen. Se det som en kort avstämning eller utvärdering. Om ni vill ha en struktur kan ni ställa frågorna:

Vad har vi gjort bra idag? Vad behöver vi förbättra?

Uppmuntra medarbetarna att nämna något i båda kategorierna! Ni lyfter på så sätt fram både styrkor och förbättringsområden.

Comments


bottom of page