top of page

Det vi fruktar mest… Our deepest fear…

Uppdaterat: 1 juni 2018

"Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter.


Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss, vem är jag att vara briljant, underbar, begåvad och fantastisk? Men hur skulle du kunna vara något annat?


Du är ett av Guds barn. Världen är inte behjälpt av att du låtsas vara obetydlig. Det finns inget upplyst i att krympa, så att andra människor i din närhet slipper känna sig osäkra.


Vi är skapta för att briljera, så som barn gör. Vi är födda för att förverkliga den Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss, den finns i alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.


När vi har frigjorts från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.""Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.


It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be?


You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you.


You were born to make manifest the Glory of God that is within you. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.


As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others."


Marianne Williamson (ur boken/from the book:  A Return to Love)


Comments


bottom of page